top of page
Tiny Feet

מידע למטופלים

הבדיקות


1. הבדיקות שתורמות עוברות

בהתאם לדרישה של משרד הבריאות הישראלי, כל התורמות מחוייבות במספר בדיקות חובה.

כל תורמת חייבת להיות אישה בריאת, עד גיל 35, אם לילד/ה בריא/הכל התורמת שמשתתפת בתוכנית שלנו עוברות מספר רב של  בדיקות סרולוגיות וגנטיות. להלת תמצית הבדיקות שעוברים התורמות:

- הבדיקות הסרולוגיות:

  HIVהפטיטיס B, הפטיטיס C, עגבת - כל 3 חודשים.

-הבדיקות הגנטיות שתורמת עוברת:

                                                 בדיקת קריוטיפ (רק ב-ISIDA)- לגילוי הפרעות כרומוזומליות קשות

                                                 X-שביר- לגילוי מספר חזרות של שלישית הנוקלאוטידים CGC בתוך הגן  FMR-1.

                                                 גילוי מוטציות אופייניות לאוכלוסיה מקומית  בגן CFTR ( מחלת CF),

                                                 גילוי מוטציה בגן SMN-1שגורמת למחלת SMA( ניוון שרירים)

                                                 גילוי הפרעות בגן DMD (רק ב-BIRTH) שגורמות לניוון שריריש של דושן (Duchenne) . 

 

2. הבדיקות שבני הזוג המטופלים חייבים לעבוד:

-בדיקות דם למחלות זיהומיות - הפטיטיס B, הפטיטיס C ובדיקת HIV.

.הבדיקות האלו תקפות לשנה עבור יחידות בארץ ו-3 חודשים למרפאות בחו״ל
.

.מעבר לכךקיימות בדיקות ספציפיות שהרופא לפי שיקול דעתו שולח את הנתרמת- בדיקות רחם למיניהן, בדיקות הורמונליות וכד׳.

 

 בן הזוג חייב לעבור בדיקות סקר גנטי בהתאם להמלצות משרד הבריאות. אפשר ומומלץ לפנות לייעוץ גנטי, ובעקבות הייעוץ לבצע פאנל מורחב יותר של בדיקות גנטיות לבן הזוג בהתאם למוצאו. לאחר ביצוע פאנל מורחב לפעמים מתגלות לבן הזוג נשאויות לכל מני מחלות נדירות שאופייניות לאוכלוסיות יהודיות מסויימות. במקרים כאלה חייבים לחזור עם התוצאות ליועץ גנטי ולפעול בהתאם להמלצותיו. ייתכנו מקרים בהם ההמלצה של היועץ תהיה לבצע בדיקת ריצוף יקרה לתורמת הביציות לפני השימוש בביציות כדי לשלול נשאות של מוטציות באותם הגנים לתורמת.
 

3. בדיקת זרע - חשוב מאוד לבדוק את איכות הזרע, בעיקר ריכוז ותנועתיות. ריכוז ותנועתיות של זרע חייבים להיות מספיק טובים כדי לשרוד את תהליך ההקפאה והפשרה. ישנם מקרים שריכוז ו/או תנועתיות הזרע אינם מאפשרים שינוע של זרע מוקפא ליחידה בחו״ל שבא מתבצעת שאיבת ביציות והפרייתן. במקרים נדירים כאלה יש 2 אופציות: לטוס לחו״ל כדי לתת זרע  ממש לפני השאיבה, או להביא ביציות לא מופרות מוקפאות לארץ-פחות מומלץ. מעברת כך- עלות הכנסת ביציות לא מופרות לאסותא כרוכה בתשלום של  כ-6000 ש"ח).

 


 

bottom of page