top of page

מידע למטופלים

הליך תרומת הביצית כולל מספר שלבים, לכל אחד מהם חשיבות מרובה להצלחת התהליך. 

pexels-rene-asmussen-325690.jpg

הפריית הביצית

pexels-andreas-wohlfahrt-733880.jpg

קצת על הזרע

pexels-pixabay-451853.jpg

בחירת התורמת

pexels-chokniti-khongchum-2280547_edited

בחירת התורמת

הדבר החשוב ביותר בבחירת תורמת הביציות, הוא להיות בטוחים שהתורמת היא אישה פוריה ובריאה, שלא תיפגע מתהליך תרומת ביצית. כמו כן חשוב שתורמת עברה בהצלחה את הבדיקות הנדרשות- בדיקות החובה, הן בדיקות גנטיות והן בדיקות למחלות זיהומיות. 

נשים רבות מבקשות למצוא התורמת שתהיה הכי דומה להן, אך יש מספר עובדות שחשוב לקחת בחשבון:

 

1) התכונות הפנוטיפויות של הילד שיוולד כתוצאה מתהליך של תרומת ביצית, נגזרות מתכונות של שני הצדדים - גם של תורמת וגם של בן הזוג/תורם הזרע
 

2) במקרים רבים אין קשר ישיר בין גובה, משקל , צבע העיניים וצבע השיער של התורמת לזה של הילד שיוולד.
 

3) הגנים ״הכהים״ הם גנים דומיננטיים ( "חזקים ויתר״) ולכן אם בן הזוג כהה - קרוב לוודאי שה״בלונד״ של תורמת בהירה לא ימשיך ויעבור לוולד.
 

4)  העובדה  שביציות מתורמת לא ישראלית , היא יתרון משמעותי. הילדים הכי חזקים מבחינה בריאותית, מתקבלים משילובים של מוצאים גנטיים שונים. יש חוקים גנטיים ולפיהם ככל ש״המרחק הגנטי״ בין בני הזוג גדול יותר - כך הסיכוי למחלה גנטית אצל הילדהוא נמוך יותר.
 

5) בחירת התורמת לפי תמונה היא אפשרית, אך  לא בהכרח רלוונטית לתהליך . ברור ומובן שצפיה בתמונה של בתורמת מסייעת להוריד את הלחץ הנפשי שנוצר בגלל המחסור במידע ובגלל האנונימיות של התורמת. אך מצד שני, לחלק הרבה יותר גדול מהנתרמות זה גורם להתלבט הרבה יותר, לדחות את הטיפול מחודש לחודש כי הפנים של התורמות המוצעות לא מצאו חן בעיניהן.
 

6) להשכלתה ולמשלח ידה של התורמת אין שום משמעות ושום השפעה על עתיד הילד שיוולד מביציותיה לנתרמת ישראלית.

 

לסיכום: הבריאות היא החשובה ביותר. ובעתיד הקרוב תהליך בחירת התורמת לפי צבע עיניים /שער/ גובה /משקל יוחלף בתהליך של התאמה (matching) גנטית שמטרתו היחידה היא להוריד סיכוי למחלות גנטיות עצל צאצאים.

bottom of page