top of page

מידע למטופלים

הליך תרומת הביצית כולל מספר שלבים, לכל אחד מהם חשיבות מרובה להצלחת התהליך. 

pexels-rene-asmussen-325690.jpg

הפריית הביצית

pexels-andreas-wohlfahrt-733880.jpg

קצת על הזרע

pexels-pixabay-451853.jpg

בחירת התורמת

pexels-chokniti-khongchum-2280547_edited

הפריית הביציות והבאת העוברים לישראל

"לב ראשון"  עובד בשיתוף פעולה עם יחידת ה-IVF בקליניקה "ISIDA", קייב , אוקראינה. במיתולוגיה המצרית העתיקה ISIDA -זה שם של אלת נשיות ואמהות.  כמו כן, קיים שיטוף פעולה  גם עם קליניקה BIRTH, בטומי, גאוגיה. קיצור הדרך BIRTH מפוענח כ- Batumi-Israeli Reproductive Technology and Happiness. נציגנו  מקיימים השגחה ופיקוח הדוק על כל מה שקשור בטיפול בתורמות, ביציות, זרע וביציות מופרות של המטופלים שלנו.


כל הפעולות האמבריולוגיות, כגון הפשרת זרע, הפרית ביציותב, גידול  והקפאת ביציות מופרות מבוצעות לפי נהלים של זיהוי כפול, כאשר בכל צומת חשובה נמצאים "שני זוגות עיניים". בתוך המעבדה האמבריולוגית אנחנו בפועל מבצעים תפקיד הן של אמבריולוגים שמבצעים את ההפרייה,  והן של משגיחים שמוודעים שביציות של התורמת הנכונה יופרו בזרע הכנון , ושהצלוחיות עם הביציות המופרות ובהמשך גם קשיות עם ביציות מופרות המוקפאות, יסומנו נכון עם שם, שם משפחה, ת.ז ותאריך ההקפאה הנכונים.
 

לאחר קבלת הביציות והפרייתן בזרע בן זוג/תורם- הביציות המופרות מועברות לתוך צלחת גידול לאינקובטור למשך 3-6 ימים, בהתאם לתכנית הטיפול. לאחר הגידול, הביציות המופרות עוברות את תהליך הקפאה על קשיות מסומנות. לאחר ההקפאה, ביציות המופרות מועברות לארץ בליווי הניירת הנדרשת ע"י השליח של "לב ראשון". כל מטופלת זכראית מקבלת לידיה את דו״ח המעבדה שבו מרוכז המידע על טיפול בביציות ובביציות המופרות, מספר (קוד) התורמת שממנה קיבלה את הביציות, את תכונות פנוטיפיות של התורמת וסיכום של בדיקות גנטיות וזיהומיות שבוצעו לתורמת.
 

לאחר ביציות מופרות חוזרות לישראל, אנחנו דואגים להעביר אותם ליחידת ה-IVF שבה בחרתם לעבור את המשך הטיפול. הצוות שלנו  מעדכן את הרופא המטפל על כך שהביציות המופרות הועברו לבית החולים ובהתאם לכך הרופא מתכנן החזרת מוקפאים.

חשוב לזכור שללא תיק רפואי מסודר של הנתרמת לא ניתן להכניס עוברים לבית חולים בארץ.

bottom of page