image0 (1).jpeg

מסלולים ומחירים

מסלול 1 

עד 6 עוברים של יום 3 או עד 4 בלסטוציסטים (עוברים של יום 6-5) טריים/מוקפאים לפחות

תשלום לחברת Treatments Damona LTD בחו"ל - 7,570 יורו

הקפאת זרע למעבדת זרע MFC - 400 ש"ח כולל מע"מ.

עבור קליטת העוברים לבית החולים "אסותא" - 1,950 ש"ח כולל מע"מ. 

 

אנו מתחייבים ללפחות 6 עוברים איכותיים של יום 3 (8-6 תאים דרגה 2-1) או ללפחות 4 בלסטוציסטים איכותיים (עוברים של יום 6-5) אלא אם הושג היריון ולידה לפני קבלת מספר העוברים המובטח.

 

מסלול 2

 

עד 6 עוברים של יום 3 או עד 4 בלסטוציסטים (עוברים של יום 6-5) טריים/מוקפאים לפחות מתורמת עם "פנים גלויות".

 

תשלום לחברת Treatments Damona LTD בחו"ל - 8,570 יורו

הקפאת זרע למעבדת זרע MFC - 400 ש"ח כולל מע"מ.

עבור קליטת העוברים לבית החולים "אסותא" - 1,950 ש"ח כולל מע"מ. 

 

אנו מתחייבים ללפחות 6 עוברים איכותיים של יום 3 (8-6 תאים דרגה 2-1) או ללפחות 4 בלסטוציסטים איכותיים (עוברים של יום 6-5) אלא אם הושג היריון ולידה לפני קבלת מספר העוברים המובטח.