top of page

מסלולים ומחירים

מסלול 2

מסלום "פנים גלויות":

עד 6 עוברים של יום 3 או עד 4 בלסטוציסטים (עוברים של יום 6-5) טריים/מוקפאים לפחות מתורמת שהסכימה לחשיפת התמונה שלה.

 

תשלום לחברת Treatments Damona LTD בחו"ל -

34000 ש"ח ביורו על פי הער הייציג.

הקפאת זרע למעבדת זרע-

452 ש"ח כולל מע"מ במעבדת MFC.

עבור קליטת העוברים לבית החולים "אסותא" -

1,950 ש"ח כולל מע"מ. 

 

אנו מתחייבים ללפחות 6 עוברים איכותיים של יום 3 (8-6 תאים דרגה 2-1) או ללפחות 4 בלסטוציסטים איכותיים (עוברים של יום 6-5) מתורמת שנבחרה אלא אם הושג היריון ולידה לפני קבלת מספר העוברים המובטח.

מסלול 1

המסלול הרגיל:

עד 6 עוברים של יום 3 או עד 4 בלסטוציסטים

(עוברים של יום 6-5) טריים/מוקפאים לפחות.

תשלום לחברת Treatments Damona LTD בחו"ל -

30000 ש"ח ביורו על פי הער הייציג.


הקפאת זרע למעבדת זרע -

452 ש"ח כולל מע"מ במעבדת MFC.

עבור קליטת העוברים לבית החולים "אסותא" -

1,950 ש"ח כולל מע"מ. 

אנו מתחייבים ללפחות 6 עוברים איכותיים של יום 3 (8-6 תאים דרגה 2-1) או ללפחות 4 בלסטוציסטים איכותיים (עוברים של יום 6-5) אלא אם הושג היריון ולידה לפני קבלת מספר העוברים המובטח.

bottom of page