top of page
image0 (1).jpeg

מסלולים ומחירים

מסלול 1 

המסלול הרגיל:

עד 6 עוברים של יום 3 או עד 4 בלסטוציסטים (עוברים של יום 6-5) טריים/מוקפאים לפחות.

תשלום לחברת Treatments Damona LTD בחו"ל - 30000 ש"ח ביורו על פי הער הייציג.
הקפאת זרע למעבדת זרע- 452 ש"ח כולל מע"מ במעבדת MFC.

עבור קליטת העוברים לבית החולים "אסותא" - 1,950 ש"ח כולל מע"מ. 

 

אנו מתחייבים ללפחות 6 עוברים איכותיים של יום 3 (8-6 תאים דרגה 2-1) או ללפחות 4 בלסטוציסטים איכותיים (עוברים של יום 6-5) אלא אם הושג היריון ולידה לפני קבלת מספר העוברים המובטח.

 

מסלול 2

 

מסלום "פנים גלויות":

עד 6 עוברים של יום 3 או עד 4 בלסטוציסטים (עוברים של יום 6-5) טריים/מוקפאים לפחות מתורמת שהסכימה לחשיפת התמונה שלה.

 

תשלום לחברת Treatments Damona LTD בחו"ל - 34000 ש"ח ביורו על פי הער הייציג.

הקפאת זרע למעבדת זרע- 452 ש"ח כולל מע"מ במעבדת MFC.

עבור קליטת העוברים לבית החולים "אסותא" - 1,950 ש"ח כולל מע"מ. 

 

אנו מתחייבים ללפחות 6 עוברים איכותיים של יום 3 (8-6 תאים דרגה 2-1) או ללפחות 4 בלסטוציסטים איכותיים (עוברים של יום 6-5) מתורמת שנבחרה אלא אם הושג היריון ולידה לפני קבלת מספר העוברים המובטח.

bottom of page