top of page

לב ראשון - מלווים אתכם לכל אורך הדרך

המרכז "לב ראשון" מבצע את כל הפעולות הנדרשות להליך של תרומת ביצית, משלב חיפוש התורמת ועד להריון. המרכז עובד בשיתוף פעולה על קליניקות להפריה חוץ גופית "איסידה" בקייב, אוקראינה, ו-BIRTH, בטומי, גיאורגיה, שפועלות בפיקוח של צוות אמבריולוגים ישראליים בהנהלת דר' פבל (פשה) איציקסון.

צוות רופאים, אמבריולוגים ואחיות מבצע את גיוס התורמות, בדיקה וטיפול תוך הקפדה על יחס הולם לתורמות, שאיבה והפרייה של ביציות, טיפול בעוברים והבאתם לסטנדרט הישראלי הגבוה.

בזכות השימוש בטכנולוגית הקפאת העוברים המתקדמת ביותר (vitrification) אנחנו מצליחים לשמור על סיכויי ההצלחה של הטיפול בתרומת ביצית ללא צורך בטיסה של מטופלים לחו"ל.

אנחנו מאפשרים מסלולי טיפול מגוונים וגמישים, ומתאימים טיפול בעוברים לצרכים רפואיים של מטופלת בתיאום מלא עם הרופא המטפל.

השירותים שלנו

איתור התורמות

גיל התורמות הוא עד 35,  ותרומתן מאוחשרות להשתתף בתכנית תרומת ביצית רק לאחר בדיקות רפואיות ובתנאי שיש להן ילד אחד בריא לפחות. גיוס ומיון התורמות נעשה ע"י הצוות הרפואי המקומי בשיתוף פעולה עם הצוות הישראלי. בתהליך גיוס אתורמות נערך בירור של הרקע הסוציו-אקונומי שלהן , תחקיר בריאותי כולל מחלות תורשתיות ובדיקות גנטיות, ובדיקות מעבדה נדרשות בהן בדיקות של מחלות גנטיות, ויראליות ומחלות מין.

הכנת הזרע לטיסה

אנו מעניקים שירותי איסוף זרע מבנקי זרע או מיחידות IVF לפי בחירת המטופלות. במקרים של בעיה חריפה בריכוז ותנועתיות  של תאי הזרע של בן הזוג, לעתים נדרש מתן זרע טרי בקליניקה בחו"ל שבא מתקיימת הפרייית הביציות. 

למטופלים שמשתמשים בזרע תורם, אנו ממליצים לרכוש זרע מתורמים שעברו מספר מירבי ככל הניתן שך בדיקות לגילוי נשאויות למחלות גנטיות שלא נמצאה להם נשאות כלשהי.

הפריה, החזרת עוברים לארץ ושמירה בהקפאה

במעבדות ה-IVF של "איסידה" בקייב ו-BIRTH בבטימי מתבצעות תהליך הפריית הביציות בזרע של בעל, בן זוג, שותף או תורם, שהוקפא בישראל והועבר לשם. ההפריה מתבצעת על ידי הצוות הישראלי בשיתוף פעולה מלא עם הצוות המקומי תוך כדי זיהוי כפול, רישום וסימון קפדניים. במהלך המעקב אחרי הביציות המופרות במשך 3-6 ימים, העוברים האיכותיים עוברים תהליך של הקפאה בשיטת ויטריפיקציה. הביציות המופרות שהוקפאו מועברים לישראל ליחידת ה-IVF בה המטופלים ימשיכו את הטיפול ורק בתנאי שקיים תיק רפואי של מטופלים באותה היחידה בכפוף לאישור היחידה הקולטת. האחריות על פתיחה והכנת התיק הרפואי של המטופלים חלה על הרופא המטפל ויש לוודא שקיימות בתיק כל הבדיקות הנדרשות, כולל חתימה על טפסי ההסכמה מדעת של מטופלים  לביצוע הטיפול.

ביצוע הליך החזרת עוברים לרחם

הכנה להחזרת עוברים מתבצעת באמצעות מעקב אחר מחזור הביוץ הטבעי של הנתרמת במידת האפשר או על ידי טיפול הורמונלי מותאם אישית ובליווי צמוד של הרופא המטפל. בנוסף הרופא המטפל מפנה את המטופלים לבדיקות בדיקות מעבדה, בהן בדיקות דם כלליות, בדיקות דם לגילוי  מחלות מדבקות ובדיקות גנטיות בהתאם להמלצות שהתקבלו בייעוץ גנטי.

לצורך החזרת העוברים לרחם המטופלים נדרשים להביא טופס התחייבות כספית (טופס 17) מקופת החולים.

 

השלבים בתרומת ביצית ב"לב ראשון"

 

להלן רשימת שלבי הטיפול בתרומת ביצית מחו"ל:

• בחירת הרופא המטפל וביצוע בדיקת זרע

• בחירה מסלול תרומת ביצית

• פתיחת תיק רפואי בבית החולים, כולל כל הבדיקות הנדרשות של מטופלים

• הטסת הזרע לקייב או הגעה של הבעל למתן זרע בקייב

• שאיבת הביציות מתורמות

• הפריית ביציות, גידול עוברים והקפאתם.

• העברת עוברים מקליניקה באוקראינה ליחידת ה-IVF בישראל 

• הכנת הרחם להחזרה

• הפשרת העובר המוקפא והחזרתו לרחם

bottom of page